Kmetija Bolcar

Osnovna dejavnost kmetije Bolcar živinoreja in poljedelstvo. Večina zemljišč je na primerni legi za strojno obdelavo in so njivske površine, zato imajo dobre pogoje za pridelavo hrane za živali.

Zaradi padca cen živine so se leta 2014 odločili registrirati dopolnilno dejavnost – predelavo kmetijskih pridelkov – meso in mesni izdelki.

VIZIJA

Vizija kmetije je postati uveljavljeni ponudnik mesa in mesnih izdelkov pridelanih na kmetiji. Kupce ima v glavnem na območju UE Ormož, nekaj pa tudi s področja celotnega Podravja in v Avstriji.

STRATEGIJA

Vizijo namerava uresničiti s tehnološko posodobitvijo, ki bo omogočila dvig obsega dejavnosti, boljše higienske standarde, z boljšo kvaliteto proizvodov, z ureditvijo logistike ter s skupno promocijo.

TEHNOLOGIJA

V skladu vizijo, strategijo in rastočim povpraševanjem za klanje in pakiranje mesa je nosilec kmetije spoznal, da je potrebno modernizirati predelavo in zagotoviti ustrezne higienske standarde, ki jih narekuje Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 852/2004/ES o higieni živil in št. 853/2004/ES.
Za dosego tega cilja je bil leta 2014 nabavljen kontejner za predelavo mesa, ki je bil opremljen s hladilnico in osnovno tehnološko opremo za predelavo mesa. V letu 2015 so uvedli za dopolnilno dejavnost HACCP prakso in leto kasneje pridobili tudi Odločbo s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki zagotavlja, da obrat izpolnjuje vse higiensko tehnične in ostale pogoje za opravljanje dejavnosti klanje živali in razkosavanje mesa.

Leta 2020 nabavljena naslednja oprema:
– električna žaga za kosti,
– uničevalec mrčesa,
– mesoreznica,
– hidravljična polnilka in
– mešalec mesa,

ki je bistveno pripomogla k dvigu produktivnosti dela in dodatno dvignila higieno predelave mesa.
Leta 2020 se je kmetija skupaj s partnerji uspešno prijavila na 5. JP LAS UE Ormož iz EKSRP z operacijo »Tehnoprom«. V okviru te operacije je kmetija leta 2022 izpeljala investicijo v izgradnjo dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin in za logistiko kupcev. Kmetija je s tem rešila velik problem, prašnih delcev v poletnem času ter blata in snega v zimskem času, kar je dodatno dvignilo higieno predelave mesa in olajšalo logistiko kupcev, ki prihajajo na kmetijo.

PRIDELKI IN IZDELKI KMETIJE

Kmetija ustvarja prihodek iz osnovne in dopolnilne dejavnosti v glavnem s prodajo mesa doma spitanih živali in s prodajo mesnih izdelkov (v glavnem so to pečenice in krvavice).

Krvavice

Spadajo med najbolje prodajane mesne izdelke na kmetiji. Osnovne surovine so ajdova kaša, svinjsko meso, kri in svinjska mast. Skrivnost kmetije pa so začimbe. Krvavice so termično obdelane (obarjene).

Sive (bele) čurke

Osnovne surovine so ajdova kaša, svinjsko meso in svinjska mast. Skrivnost kmetije pa so začimbe. Izdelek je termično obdelan (obarjen).

Kmetija je za svoje krvavice prejela vrsto priznanj na vsakoletnem ocenjevanju, ki ga prireja Društvo Antonovanje na Kogu:

– Leta 2013 je za črno čurko prejel zlato priznanje in srebrno priznanje za sivo čurko
– Leta 2014 je prejel zlato priznanje za črno čurko in sivo čurko,
– Leta 2015 je prejel zlato priznanje za sivo in črno čurko,
– Leta 2016 je ponovno prejel zlato priznanje in najvišje možno število točk (20) za sivo čurko; v tem letu je prejel tudi priznanje znak kakovosti za 3 leta zapored osvojeno zlato priznanje za sivo čurko

Ker je kmetija vrsto let na tekmovanju čurk osvajala najvišja priznanja, se po letu 2016 tega tekmovanja ni več udeleževala.

Krvavice in pečenice kmetija prodaja v zimskem času.

Pečenice

So izdelane iz najboljših kosov svinjskega mesa in slanine. Osnovne začimbe so sol, poper in česen. V prodaji so pokajene in nepokajene.

Meso iz tünke

Kmetija lahko ponudi naslednje kose mesa iz tünke:
– vratovino,
– stegno in
– šnito (svinjska ribica).

Poleg naštetih mesnih izdelkov pa kmetija občasno nudi:
– sveže goveje meso,
– sveže svinjsko meso,
– svinjsko mast in
– zaseko.

Kupcem priporočamo, da pred obiskom kmetije pokličete po telefonu in rezervirate ustrezno meso.

KONTAKTNI PODATKI

Franc Bolcar – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Dobrava 20
2270 Ormož
Kontaktna oseba: Franc Bolcar
Telefon: 041 992 251
Spletna stran: www.jerboko.si

GALERIJA