Kmetija Kocjan

Kmetija ustvarja večino prihodkov od živinoreje in dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo v strukturi skoraj polovico prihodkov kmetije. Ostali del prihodkov od kmetije predstavljajo poljedelske kulture in vino in subvencije. Večina hrane za živino pridelajo sami, razen vitaminskih in mineralnih dodatkov za teleta.

Zaradi slabe organizacije odkupa živali in nizkih cen so se leta 2018 odločili za dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki je usmerjena prodajo mesa v različnih oblikah.

VIZIJA

Vizija kmetije je postati uveljavljeni ponudnik mesa in mesnih izdelkov pridelanih na kmetiji. Kupce ima v glavnem na območju LAS UE Ormož, nekaj pa tudi s področja celotnega Podravja. Vizijo namerava uresničiti s tehnološko posodobitvijo, povezavo s kmetijami Jerebič ter Bolcar pri skupni promociji, distribuciji in prodaji mesa in mesnih izdelkov.

UREANIČEVANJE VIZIJE

Leta 2019 se je kmetija skupaj s partnerji uspešno prijavila na 3. JP LAS UE Ormož iz EKSRP z operacijo »Prleško meso« in pridobila nepovratna sredstva za prikolico za prevoz mesa, ki omogoča ne samo najvišji higienski standard pri prevozu, temveč tudi hlajenje mesa med prevozom. Prikolica služi za prevoz mesa in mesnih izdelkov vseh partnerjev operacije, pa tudi kmetijam, ki pripeljejo živino v zakol na kmetijo Jerebič.

Leta 2020 se je kmetija skupaj s partnerji uspešno prijavila na 5. JP LAS UE Ormož iz EKSRP z operacijo »Tehnoprom«. V okviru te operacije je kmetija Kocjan prevzela financiranje skupne spletne strani partnerstva in promocijo za lokalno pridelano hrano. V ta namen je v obliki prispevka v naravi darovala meso in mesne izdelke CSO ORMOŽ, Območni organizaciji RKS in Osnovni šoli Stanka Vraza.

PRIDELKI KMETIJE

Kmetija ustvarja prihodek iz osnovne in dopolnilne dejavnosti v glavnem s prodajo mesa doma spitanih govedi.

KONTAKTNI PODATKI

Davorin Kocjan – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Hermanci 2
2275 Miklavž pri Ormožu
Kontaktna oseba: Davorin Kocjan
Telefon: 041 689 668
E-mail: davorkocjan87@gmail.com
Spletna stran: www.jerboko.si

GALERIJA